ماجراجویان معلول ایران

مصاحبه با سعید ضروری

گفتگوی معصومه نوری با سعید ضروری چاپ شده در روزنامه مردم سالاری – ۱۲ تیر ۱۳۹۳ جهت دانلود مصاحبه کلیک کنید