ماجراجویان معلول ایران

کایاک های مناسب برای افراد دارای معلولیت

سعید ضروری

کایاک های مناسب برای افراد دارای معلولیت تفریح همراه اعضای خانواده از جمله مواردی است که نمی توان از آن گذشت. زمانی که وسایل تفریحی برای افراد دارای معلولیت مناسب نباشند عموما خانواده ها از انجام آن تفریح دوری می کنند. در دنیا تلاش های زیادی انجام شده است تا افراد دارای معلولیت هم بتوانند […]

چرا معلولین ماجراجویی می کنند؟

 چرا بسیاری از افراد دارای معلولیت، اقدام به انجام کارهای بسیار دشوار می‌کنند؟ ترجمه: مهسا حسینی طالقانی چاپ شده در روزنامه مردم سالاری مستند جدید از پرینس هاری(Prince Harry)، ماجرای چهار مجروح جنگی را نمایش می‌دهد که با پای پیاده به قطب شمال سفر می‌کنند. اما چرا افراد دارای معلولیت بیشتر به انجام کارهای دشواری […]