ماجراجویان معلول ایران

معلولین ماجراجو در اعماق آبها

غواصی معلولین

معلولین ماجراجو در اعماق آبها دنیای متفاوت زیرآب برای هرکسی تجربه‌ای خاص است که ممکن است کمتر در دسترس باشد. غواصی یکی از فعالیت‌های آبی و پرهیجان است که در دریاهای آزاد، دریاچه‌ها و حتی غارهای آبی انجام می‌شود که لذت کشف این دنیای زیرآبی باعث شده است تا افراد ماجراجو در سراسر دنیا به […]