ماجراجویان معلول ایران

غواصی ماجراجویان در جزیره کیش

سعید ضروری

تعدادی از اعضای تیم “ماجراجویان معلول ایران” با سفر به جزیره کیش توانستند در سواحل این جزیره زیبا غواصی را تجربه کنند. افراد حاضر در این سفر: محمد مقدم شاد، سعید ضروری، حسین حاجیها، مانی رضایی، همراهان: فرشید ساکی، محمد مشفقی، امیر بختیاری محل غواصی: کلوپ غواصی دامون مربی: احسان نظام لو