حامیان ساخت اسکی معلولان

لیست حامیان اسکی معلولان

در حال حاضر اسکلت اولیه اسکی مخصوص معلولیت های شدید ساخته و آماده نصب چوب اسکی ها و ..است. ماجراجویی افراد دارای معلولیت بدون ساخت چنین ابزاری امکان پذیر نخواهد بود. باعث افتخار ماست که شما دوست عزیز در این طرح مشارکت داشته اید. 

لیست افرادی که در طرح ساخت اسکی معلولان مشارکت داشته اند عبارتند از:

سعید ضروری (۶۵۰ هزار تومان)

 

[contact-form-7 id=”544″ title=”فرم مشارکت در ساخت”]