ماجراجویان معلول ایران

درباره گروه ماجراجویان معلول ایران

گروه ماجراجویان معلول ایرانی متشکل از افراد دارای معلولیتی است که فراتر از موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی به ماجراجویی می پردازند. هدف از تشکیل این گروه نشان دادن توانایی های افراد معلول در انجام فعالیت های پرهیجان است. ما معتقدیم فعالیت های این گروه در نشان دادن روحیه و نشاط افراد دارای معلولیت با وجود مشکلات و فقر فرهنگی جامعه، تاثیری چشمگیر در فرهنگ سازی برای حضور اجتماعی معلولین در جامعه ای فراگیر خواهد داشت. ما تلاش خواهیم کرد با انعکاس تجربیات و معرفی فعالیت های پرهیجان و مختلف راه را برای تجربه سایر افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند هموار کنیم. این گروه بدنبال این خواهد بود که افراد با معلولیت های شدید بتوانند فعالیت های مختلفی از قبیل پرواز با انواع وسایل پرنده فوق سبک (وزن پرنده زیر ۳۰۰ کیلو گرم) مانند هواپیما های آموزشی (سسنا و …)، پارا موتور، پارا گلایدر، جایرو کوپتر، کایت موتور دار و…را تجربه کنند.

نحوه فعالیت

شرکت در برنامه های گروه ماجراجویان معلول ایرانی برای تمام افراد آزاد است،

این گروه از طریق همکاری با سایر مراکز که در حوزه مورد نظر هر برنامه تخصص دارند فعالیت می کند.

این گروه هیچگونه فعالیت سیاسی ندارد و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. 

در حال حاضر این گرو فعالیت های آبی و ورزش های آبی را از طریق کمیته افراد دارای معلولیت در انجمن رفتینگ ایران انجام می دهد.

فعالیت های هوایی و برنامه های مربوط به پرواز در آینده نزدیک از طریق انجمن ورزش های هوایی کشور در قالب کمیته ای تخصصی انجام خواهد شد.

 

سعید ضروری

موسس گروه ماجراجویان معلول ایرانی