بایگانی برچسب » پرواز برای معلولین «

پرواز با پاراموتور

اعضای  گروه ماجراجویان معلول ایرانی می توانند در تاریخ  4 الی ۶ تیرماه بر فراز دریای خزر در شهر نور مازندارن پرواز با پاراموتور را تجربه کنند. این وسیله پروزای برای افرادی که معلولیت شدید دارند مناسب تر است. گروه پروازی «پرواز برای همه» تخفیف برای اعضای ماجراجو در IADT در نظر گرفته است.

در صورتی که عضو تیم ماجراجویان معلول ایران نیستند کلیک کنید

LuisDamaTrike

ماجراجویان معلول ایرانی

وب سایت «ماجراجویان معلول ایرانی»در حال راه اندازی می باشد. این وب سایت محلی است برای آشنایی با فعالیت های پر هیجانی که افراد معلول می توانند انجام دهند.

ماجراجویان معلول ایرانی